Rzuty kondygnacji

Podział budynku na segmenty *
Zagospodarowanie terenu wokół budynku
Zagospodarowanie terenu wokół budynku *

Segment L1 – 153 m2

Rzut parteru (segment L1)
Rzut piętra (segment L1)
rzut parteru segment L1
Rzut parteru (segment L1)
rzut piętra segment L1
Rzut piętra (segment L1)
Zestawienie powierzchni segmentu L1
Powierzchnia pomieszczeń (segment L1)

Segment L2 – 148 m2

Rzut parteru (segment L2)
Rzut pietra (segment L2)
Rzut parteru (segment L2)
Rzut pietra (segment L2)
Powierzchnia pomieszczeń (segment L2)

Segment P – 148 m2

Rzut parteru (segment P)
Rzut pietra (segment P)
Rzut parteru (segment P)
Rzut pietra (segment P)
Powierzchnia pomieszczeń (segment P)

 

 

 

 

 

 

* Wizualizacja ma charakter poglądowy i może ulec nieznacznym zmianom