Polityka prywatności

Wiadomości podstawowe

 • W niniejszym dokumencie [dalej: Polityka] znajdziecie Państwo informacje o tym jakie dane przetwarza MB Developer  sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Cztery Pory Roku 21/5, 71-806 Szczecin, Polska, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000831402, NIP 8513228847, kapitał zakładowy: 350 000 PLN [dalej: My albo MB] w związku działaniem serwisu internetowego MB dostępnego pod adresem https://mbd.com.pl [dalej: Serwis] oraz nasz Fanpage w serwisie społecznościowym Facebook [dalej: Fanpage]. 
 • Dla porządku wyjaśniamy, że serwis społecznościowy Facebook zarządzany jest przez podmiot trzeci, który nie jest z nami powiązany i za którego działania i zaniechania nie odpowiadamy. Zachęcamy do przeczytania stosownych regulacji wydanych przez administratora serwisu społecznościowego Facebook.
 • Jesteśmy Administratorem Państwa danych i przetwarzamy je zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. urz. UE L2016, Nr 119, s.1) [dalej: RODO].
 • postanowienia Polityki mogą ulegać zmianie. W tym miejscu zawsze znajdziecie Państwo aktualną wersję Polityki. 
 • We wszystkich sprawach związanych z Serwisem lub przetwarzaniem danych możecie Państwo skontaktować się z nami wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@mbd.com.pl lub dzwoniąc pod numer: +48 668 289 279.

Jakie dane i na jakiej podstawie przetwarzamy?

 • Aby Serwis prawidłowo funkcjonował a także w celach analitycznych będziemy zapisywać w Państwa przeglądarce specjalne pliki (Cookies). Cookies umożliwiają identyfikację Państwa przeglądarki lub urządzenia, na którym wyświetlacie Serwis. Niektóre informacje zawarte w Cookies, mogą zostać powiązane z konkretną osobą, co powoduje, że mogą być one zakwalifikowane jako pliki zawierające dane osobowe w rozumieniu RODO. Podstawą przetwarzania będzie Państwa zgoda, która może zostać wyrażona za pomocą ustawień urządzenia / przeglądarki (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Pełną listę Cookies znajdziecie Państwo na końcu Polityki.
 • W zakresie Fanpage Przetwarzamy Państwa dane w postaci identyfikatora przyznawanego w serwisie społecznościowym Facebook oraz innych danych kontaktowych.  Podstawą przetwarzania będzie Państwa zgoda, która może zostać wyrażona za pomocą opcji dostępnych w serwisie społecznościowym Facebook (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).  
 • Możemy także przetwarzać Państwa dane w związku z zapoczątkowaną przez Państwa korespondencją. W tym celu wykorzystamy podane przez Państwa dane kontaktowe: adres e-mail lub numer telefonu, celem podprowadzania komunikacji. W takim przypadku podstawą przetwarzania będzie nasz uzasadniony interes w postaci kontaktu z użytkownikami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Podanie danych nie jest Państwa obowiązkiem (ani ustawowym ani umownym) ale bez nich nie będziemy mogli realizować wskazanych powyżej celów. 

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub częściowo zautomatyzowany, ale nie będą służyły podejmowaniu decyzji, która opiera się wyłącznie takim przetwarzaniu (w tym profilowania) i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa. 

Dane nie będą przekazywane osobom trzecim ani do Państw trzecich ani też do organizacji międzynarodowych. Wskazujemy, że nie ponosimy odpowiedzialności za sposób zarządzania danymi przez administratora serwisu społecznościowego Facebook. 

Jak długo przechowujemy Państwa dane?

 • w zakresie Cookies do momentu, kiedy usuniecie je Państwo ze swojej przeglądarki/urządzenia;
 • w zakresie danych udostępnionych na podstawie Państwa zgody przez okres jej obowiązywania tzn. do momentu, kiedy ją Państwo cofniecie; 
 • w zakresie danych wykorzystywanych do korespondencji aż do jej zakończenia lub kiedy tego Państwo zażądacie. 

Państwa uprawnienia

Szczegółowy zakres Państwa uprawnień zawarty jest w Rozdziale III RODO pt. „Prawa osoby, której dane dotyczą”. W każdym czasie jesteście Państwo uprawnienie do realizacji wspomnianych uprawnień, na zasadach przewidzianych przez obowiązujące przepisy, w szczególności zaś macie prawo do: 

 • żądania dostępu do Państwa Danych;
 • żądania sprostowania Państwa danych;
 • żądania usunięcia Państwa danych osobowych (z wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w RODO); 
 • żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, jeżeli przetwarzanie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; 
 • żądania przenoszenia Państwa danych, jeżeli przetwarzanie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 6 ust. 1 lit. b RODO i wykonywane jest w sposób zautomatyzowany;
 • wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 
 • w zakresie w jakim przetwarzanie jest dokonywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – cofnięcia zgody w dowolnym momencie – uwaga takie cofniecie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Rodzaje Cookies wykorzystywanych w Serwisie 

W Serwisie wykorzystywane są dwa rodzaje Cookies: 

 • sesyjne, które pozostają w urządzeniu, aż do opuszczenia Serwisu/ wyłączenia używanej przeglądarki internetowej/ urządzenia (zależnie nastąpi najpierw), oraz
 • stałe, które pozostają w urządzeniu przez czas określony w ich parametrach lub do momentu usunięcia przez użytkownika (zależnie co nastąpi najpierw). 

Szczegółowy wykaz Cookies wykorzystywanych w Serwisie: 

NazwaTypCel zastosowaniaWygasa po upływie
_gaAnalitykaPlik cookie _ga, instalowany przez Google Analytics, oblicza dane dotyczące odwiedzających, sesji i kampanii, a także śledzi wykorzystanie witryny na potrzeby raportu analitycznego witryny. Plik cookie przechowuje informacje anonimowo i przypisuje losowo wygenerowany numer w celu rozpoznania unikalnych użytkowników.2 lata
_gidAnalitykaZainstalowany przez Google Analytics plik cookie _gid przechowuje informacje o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają ze strony internetowej, jednocześnie tworząc raport analityczny dotyczący wydajności strony internetowej. Niektóre gromadzone dane obejmują liczbę odwiedzających, ich źródło i strony, które odwiedzają anonimowo.1 dzień
_gat_gtagAnalitykaUstawione przez Google do rozróżniania użytkowników.1 minuta